Two Pre-Doc positions in Polish Linguistics at Mainz University, Germany

The Development of the Polish Aspect System in the Last 250 Years against the Background of Neighbouring Languages (DiAsPol)
Marek Łaziński (Warsaw)
Björn Wiemer (Mainz)
1.01.2018-31.12.2020

Summary
The project aims to create an up-to-date profile of Polish aspect and its evolution over the last 250 years, in contrast to both Russian and Czech. Inner-Slavic continua in hierarchies of functions and the interaction of aspect with other verbal categories and distinctions on clause and discourse level provide the background. German serves as an independent “gauge”, as it lacks aspect, but requires choice of tense and must “react” to the same functional distinctions as “aspect languages” do on grammatical and discourse levels. Starting from recent findings on the areal differentiation of aspect use and patterns of aspect pairings in Slavic languages, we assume a model that aims at pinpointing correspondences between synchronic inner-Slavic differences and diachronic evolution in heterogeneous domains relevant to aspect choice. Polish is transitional between Slavic languages in the east and the southwest, its recent history thus serves as a very suitable test case for this model.

 

As regards functions, we focus on hitherto neglected issues: certain subtypes of the non-actual present tense, subtler differences of iterativity, and aspect in the context of modal and propositional modifiers (or constructions). We also want to investigate present tense accomplishment predicates in legal texts as regards their interpretation by specialists in law and by “naïve” speakers. As for patterns of morphological derivation, we will determine how inconsistencies in the formation of aspect pairs have been, and are, overcome by the elimination of ‘triples’, biaspectual and aspectual tantum verbs. To these ends we will construct a Polish-German parallel corpus covering the last 250 years. The corpus will be tagged to suit the needs of Slavic aspectology, in particular our specific topics, but it will also be of use to other researchers in linguistics and related domains, and thus serve a long-term practical use. In addition, we will conduct surveys based on questionnaires.

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZENIA

Etat doktorancki w ramach projektu naukowego nt. rozwoju polskiego aspektu Dnia 2 stycznia 2018 roku na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga (Moguncja) rozpocznie się realizacja projektu The Development of the Polish Aspect System in the Last 250 Years against the Background of Neighbouring Languages (DiAsPol). Projekt jest finansowany w ramach programu Beethoven II (DFG—NCN), kierownictwo projektu po stronie niemieckiej objął prof. Björn Wiemer. Do współpracy w ramach projektu poszukuje się na okres 1.01.2018-31.12.2020 r. pracownika z wykształceniem lingwistycznym i specjalizacją polonistyczną oraz z biegłą znajomością języka czeskiego. Posada może być objęta też w nieco późniejszym terminie (luty/marzec 2018 r.). Etat odpowiada 65% pozycji EG 13; do prac wykonywanych w ramach ww. projektu istnieje równolegle możliwość napisania pracy doktorskiej pod opieką naukową prof. Wiemera. Temat pracy nie musi wiązać się z dziedzinami, którym poświęcony jest projekt, aczkolwiek byłoby to korzystne. Zakres zadań doktoranta w ramach projektu będzie obejmował wykonywanie następujących czynności: (i) pomoc w tworzeniu równo-ległego korpusu polsko-niemieckiego; (ii) anotacja funkcji aspektowych w korpusie polskim; (iii) stworzenie bazy danych polskich i czeskich trójek aspektowych, a także bazy danych zapożyczeń czasownikowych i ich integracji do wzorców aspektowych w języku polskim i czeskim od końca XVIII wieku do dziś; (iv) wsparcie w pisaniu monografii dotyczącej profilu polszczyzny w dziedzinie aspektu w wiekach XIX-XXI (patrz cele projektu niżej pod ogłoszeniem). Projekt będzie realizowany w ścisłej współpracy z prof. Markiem Łazińskim (Uniwersytet Warszawski), dr. Andreasem Megerem (JGU, Germersheim), dr Anną Socką (Uniwersytet Gdański) i prof. Rafałem Górskim (IJP PAN Kraków).

 

Wymagania

• ukończone studia magisterskie (MA) w zakresie filologii polskiej, zachodnio- słowianskiej lub słowiańskiej z profilem językoznawczym względnie studia magister- skie w zakresie lingwistyki o profilu polonistycznym lub słowiańskim; ocena ogólna ze studiów powinna być ponadprzeciętna;

• znajomość języka polskiego na poziomie zbliżonym do poziomu native speakera;
• dobra znajomość języka czeskiego;
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• doświadczenie w pracy z korpusami elektronicznymi;
• biegłość w analizie semantycznej i morfoskładniowej (głównie polszczyzny lub innych języków słowiańskich);
• zainteresowanie językoznawstwem, szczególnie funkcjonalnym, typologicznym i diachronicznym oraz otwartość na stosowanie współczesnych metod analizy, w tym także statystycznej;
• dociekliwość poznawcza umożliwiająca szybkie wdrożenie się w nowe dziedziny badań, w tym przede wszystkim do aspektologii (słowiańskiej i ogólnej), morfologii i semantyki, szczególnie w perspektywie diachronicznej;
• umiejętność pracy w zespole międzynarodowym. Ponadto korzystne byłyby następujące kwalifikacje:
• dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie (o ile niemczyzna jest nie znana, to oczekiwane będzie jej uczenie się w trakcie realizacji projektu);
• znajomość aspektologii i/lub zasad opisu zmian językowych;
• doświadczenie w zakresie anotacji (tagowania) korpusów;

• doświadczenie w zakresie programowania i/lub obsługi programu statystycznego R;
• doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu sondaży za pomocąkwestionariuszy;
• minimum bierna znajomość języka rosyjskiego. Kandydaci proszeni są o nadesłanie w formie elektronicznej (pdf) następujących dokumentów:
• curriculum vitae i list motywacyjny
• dyplom ukończenia studiów
• praca magisterska (MA)
• ew. wykaz publikacji
• potwierdzenie ew. innych kwalifikacji lub staży naukowych. W związku z tym, że etat projektowy wiąże się również z własną pracą doktorską, od kandydata oczekuje się ponadto
• exposé projektu pracy doktorskiej (maks. 5 stron) w języku niemieckim, angielskim lub dowolnym języku słowiańskim. Jednak exposé może być napisane po złożeniu ww. dokumentów i po porozumieniu się z prof. Wiemerem.

Wniosek z ww. dokumentami należy przesłać do 15 grudnia 2017 r. na adres
wiemerb@uni-mainz.de
Na ten adres również można skierować pytania.

 


 

The Development of the Polish Aspect System in the Last 250 Years against the Background ofNeighbouring Languages (DiAsPol)
Marek Łaziński (Warsaw)
Björn Wiemer (Mainz)
1.01.2018-31.12.2020

 

Summary

The project aims to create an up-to-date profile of Polish aspect and its evolution over the last 250 years, in contrast to both Russian and Czech. Inner-Slavic continua in hierarchies of functions and the interaction of aspect with other verbal categories and distinctions on clause and discourse level provide the background. German serves as an independent “gauge”, as it lacks aspect, but requires choice of tense and must “react” to the same functional distinctions as “aspect languages” do on grammatical and discourse levels. Starting from recent findings on the areal differentiation of aspect use and patterns of aspect pairings in Slavic languages, we assume a model that aims at pinpointing correspondences between synchronic inner-Slavic differences and diachronic evolution in heterogeneous domains relevant to aspect choice. Polish is transitional between Slavic languages in the east and the southwest, its recent history thus serves as a very suitable test case for this model. As regards functions, we focus on hitherto neglected issues: certain subtypes of the non-actual present tense, subtler differences of iterativity, and aspect in the context of modal and propositional modifiers (or constructions). We also want to investigate present tense accomplishment predicates in legal texts as regards their interpretation by specialists in law and by “naïve” speakers. 

 

As for patterns of morphological derivation, we will determine how inconsistencies in the formation of aspect pairs have been, and are, overcome by the elimination of ‘triples’, biaspectual and aspectual tantum verbs. To these ends we will construct a Polish-German parallel corpus covering the last 250 years. The corpus will be tagged to suit the needs of Slavic aspectology, in particular our specific topics, but it will also be of use to other researchers in linguistics and related domains, and thus serve a long-term practical use. In addition, we will conduct surveys based = on questionnaires.

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZENIA

Etat doktorancki w ramach projektu naukowego nt. rozwoju polskiego aspektu Dnia 2 stycznia 2018 roku na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga (Moguncja) rozpocznie się realizacja projektu The Development of the Polish Aspect System in the Last 250 Years against the Background of Neighbouring Languages (DiAsPol). Projekt jest finansowany w ramach programu Beethoven II (DFG—NCN), kierownictwo projektu po stronie niemieckiej objął prof. Björn Wiemer. Do współpracy w ramach projektu poszukuje się na okres 1.01.2018-31.12.2020 r. pracownika z wykształceniem lingwistycznym i specjalizacją polonistyczną oraz z biegłą znajomością języka rosyjskiego. Posada może być objęta też w nieco późniejszym terminie (luty/marzec 2018 r.). Etat odpowiada 65% pozycji EG 13; do prac wykonywanych w ramach ww. projektu istnieje równolegle możliwość napisania pracy doktorskiej pod opieką naukową prof. Wiemera. Temat pracy nie musi wiązać się z dziedzinami, którym poświęcony jest projekt, aczkolwiek byłoby to korzystne. Zakres zadań doktoranta w ramach projektu będzie obejmował wykonywanie następujących czynności: (i) pomoc w tworzeniu równo-ległego korpusu polsko-niemieckiego; (ii) anotacja funkcji aspektowych w korpusie polskim; (iii) stworzenie bazy danych polskich i rosyjskich trójek aspektowych, a także bazy danych zapożyczeń czasownikowych i ich integracji do wzorców aspektowych w języku polskim i rosyjskim od końca XVIII wieku do dziś; (iv) wsparcie w pisaniu monografii dotyczącej profilu polszczyzny w dziedzinie aspektu w wiekach XIX-XXI (patrz cele projektu niżej pod ogłoszeniem). Projekt będzie realizowany w ścisłej współpracy z prof. Markiem Łazińskim (Uniwersytet Warszawski), dr. Andreasem Megerem (JGU, Germersheim), dr Anną Socką (Uniwersytet Gdański) i prof. Rafałem Górskim (IJP PAN Kraków).

 

Wymagania

• ukończone studia magisterskie (MA) w zakresie filologii polskiej, zachodnio- słowianskiej, wschodniosłowiańskiej lub słowiańskiej z profilem językoznawczym względnie studia magisterskie w zakresie lingwistyki o profilu polonistycznym lub (wschodnio)słowiańskim; ocena ogólna ze studiów powinna być ponadprzeciętna;

• znajomość języka polskiego na poziomie zbliżonym do poziomu native speakera;
• dobra znajomość języka rosyjskiego;
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• doświadczenie w pracy z korpusami elektronicznymi;
• biegłość w analizie semantycznej i morfoskładniowej (głównie polszczyzny lub innych języków słowiańskich);
• zainteresowanie językoznawstwem, szczególnie funkcjonalnym, typologicznym i diachronicznym oraz otwartość na stosowanie współczesnych metod analizy, w tym także statystycznej;
• dociekliwość poznawcza umożliwiająca szybkie wdrożenie się w nowe dziedziny badań, w tym przede wszystkim do aspektologii (słowiańskiej i ogólnej), morfologii i semantyki, szczególnie w perspektywie diachronicznej;
• umiejętność pracy w zespole międzynarodowym. Ponadto korzystne byłyby następujące kwalifikacje:
• dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie (o ile niemczyzna jest nie znana, to oczekiwane będzie jej uczenie się w trakcie realizacji projektu);
• znajomość aspektologii i/lub zasad opisu zmian językowych;
• doświadczenie w zakresie anotacji (tagowania) korpusów;

• doświadczenie w zakresie programowania i/lub obsługi programu statystycznego R;
• doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu sondaży za pomocą kwestionariuszy;
• minimum bierna znajomość języka czeskiego.

 

Kandydaci proszeni są o nadesłanie w formie elektronicznej (pdf) następujących dokumentów:
• curriculum vitae i list motywacyjny
• dyplom ukończenia studiów
• praca magisterska (MA )
• ew. wykaz publikacji
• potwierdzenie ew. innych kwalifikacji lub staży naukowych.

 

Jednak exposé może być napisane po złożeniu ww. dokumentów i po porozumieniu się z prof.
Wiemerem.
Wniosek z ww. dokumentami należy przesłać do 15 grudnia 2017 r. na adres
wiemerb@uni-mainz.de

Na ten adres również można skierować pytania.